platnik - FOTO ENGEL

Przejdź do treści
Poziom 1
Przenoszenie bazy danych SQL Płatnika na inny komputer
J
eżeli bazę danych Płatnika mamy w pliku Accesowym nie ma problemu z jej przeniesieniem na inny komputer. Wystarczy skopiować plik nasza baza.mdb na inny komputer i podłączyć do Płatnika. Problem pojawia się gdy chcemy to zrobić z bazą SQL.

ROZWIĄZANIE: najprostszym sposobem jest skorzystanie z programu osql.exe dostarczanego wraz z oprogramowaniem baz danych MS SQL Server.
Co trzeba zrobić?:
 • Uruchamiamy wiersz poleceń Start->Uruchom->cmd,
 • wklejamy polecenie według wzoru: C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" -U "sa" -P "hasło" -Q "BACKUP DATABASE platnik TO DISK ='C:\BACKUP\platnik_backup.dat' WITH NAME = 'platnik_backup', FORMAT"
 • kolejno mamy: -S "PLACE\PLATNIK" nazwa naszego serwera,
 • -U "sa" użytkownik (standardowy sa),
 • -P "hasło" hasło jeżeli zakładaliśmy,
 • DATABASE platnik nazwa naszej bazy,
 • jeżeli nie znamy nazwy, znajduje się ona w ścieżce: C:\Program Files\ Microsoft SQL Serwer\nazwa bazy SQL\Data\nazwa naszej bazy.mdf,
 • TO DISK ścieżka zapisu,
 • WITH NAME nazwa kopii,
 • aby wgrać bazę na innym komputerze wpisujemy: C:\>OSQL -S "SQLSERVER_NAME" -U "sa" -P "password" -Q "RESTORE DATABASE platnik FROM DISK = 'C:\backups\platnik_backup.dat' "
 • nie zapominamy o wpisaniu naszych wartości.
UWAGA!!! W razie pojawienia się błędu Error 3154: The backup set holds a backup of a database other than the existing database, polecenie trzeba zmodyfikować następująco: C:\>OSQL -S "SQLSERVER_NAME" -U "sa" -P "password" -Q "RESTORE DATABASE platnik FROM DISK = 'C:\backups\platnik_backup.dat' WITH REPLACE "
PHU NGL
Kudowa-Zdrój | tel.: +48 607 616 330
© Copyright enjanusz 2016. All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści